Sähköinen säädöskokoelma: 2005

Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2005 Tiedoston koko: 209 kb
484
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
485
Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta
486
Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
487
Valtioneuvoston asetus ammoniumnitraattiasetuksen kumoamisesta
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2005 Tiedoston koko: 56 kb
477
Valtioneuvoston asetus Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
478
Valtioneuvoston asetus Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
479
Valtioneuvoston asetus Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
480
Valtioneuvoston asetus Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
481
Valtioneuvoston asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
482
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
483
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2005 Tiedoston koko: 55 kb
471
Laki etuostolain muuttamisesta
472
Valtioneuvoston asetus Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
473
Valtioneuvoston asetus Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
474
Valtioneuvoston asetus Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
475
Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
476
Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2005 Tiedoston koko: 88 kb
464
Laki Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
465
Laki rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta
466
Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
467
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta
468
Laki maa-aineslain muuttamisesta
469
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
470
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2005 Tiedoston koko: 176 kb
463
Vuoden 2005 lisätalousarvio
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2005 Tiedoston koko: 113 kb
455
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 ja 21 §:n muuttamisesta
456
Laki työsopimuslain muuttamisesta
457
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
458
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
459
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
460
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
461
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta
462
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.6.2005 Tiedoston koko: 119 kb
447
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
448
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
449
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 ja 15 §:n muuttamisesta
450
Laki velkakirjalain 34 §:n 4 momentin kumoamisesta
451
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
452
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä
453
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
454
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.6.2005 Tiedoston koko: 83 kb
440
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
441
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä
442
Maa- ja metsätalousministeriön asetus banaanialan laatuvaatimusten valvonnasta
443
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tiettyjen kuivattujen viinirypälelajikkeiden kaupan pitämisen vähimmäisvaatimusten valvonnasta
444
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden viinituotteiden saateasiakirjojen valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
445
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
446
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.6.2005 Tiedoston koko: 419 kb
437
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
438
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
439
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.6.2005 Tiedoston koko: 88 kb
429
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
430
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
431
Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta
432
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkaurissaaliin ilmoittamisesta
433
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
434
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
435
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
436
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2004 puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle, maatalouden tuotantorakennuksille ja muille maatalouskohteille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.6.2005 Tiedoston koko: 84 kb
423
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
424
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
425
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
426
Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta
427
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
428
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.6.2005 Tiedoston koko: 160 kb
418
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta
419
Valtioneuvoston asetus täydentäviin ehtoihin liittyvien tiettyjen lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta
420
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
421
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
422
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.6.2005 Tiedoston koko: 56 kb
415
Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorteista
416
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 7 ja 7 a §:n muuttamisesta
417
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.6.2005 Tiedoston koko: 86 kb
408
Laki opintotukilain muuttamisesta
409
Laki tuloverolain muuttamisesta
410
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 65 §:n muuttamisesta
411
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
412
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
413
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
414
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.6.2005 Tiedoston koko: 85 kb
401
Laki tieliikennelain muuttamisesta
402
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
403
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
404
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaista kulttuurirahastoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
405
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
406
Valtioneuvoston päätös Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden Rovaniemen kunnan perustamisesta
407
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.6.2005 Tiedoston koko: 159 kb
395
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
396
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
397
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
398
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
399
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
400
Verohallituksen päätös Kone Oyj:n ja Cargotec Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.6.2005 Tiedoston koko: 167 kb
390
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
391
Laki kemikaalilain muuttamisesta
392
Laki rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta
393
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
394
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.6.2005 Tiedoston koko: 55 kb
386
Valtioneuvoston asetus sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta
387
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
388
Valtioneuvoston asetus vuosien 2000 ja 2001 hyljevahinkojen täydentävästä korvaamisesta
389
Työministeriön asetus turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien ryhmäkodista, toimeentulotuen jakamisesta rahamääräisestä ja hyödykkeinä annettavaan osaan sekä majoituksesta perittävistä maksuista
Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.6.2005 Tiedoston koko: 84 kb
378
Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta
379
Laki isyyslain muuttamisesta
380
Laki vakuutusyhtiölain 10 luvun muuttamisesta
381
Laki vakuutusyhdistyslain 10 luvun muuttamisesta
382
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
383
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
384
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta
385
Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta
Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.6.2005 Tiedoston koko: 69 kb
370
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta
371
Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta
372
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen 7 §:n kumoamisesta
373
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 ja 13 §:n muuttamisesta
374
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
375
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 metsänhoitomaksun perusteesta
376
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
377
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.