Sähköinen säädöskokoelma: 2005

Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.1.2005 Tiedoston koko: 220 kb
34
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 §:n muuttamisesta
35
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista
36
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2005 maksettavan korvauksen perusteista
37
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2005
38
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.1.2005 Tiedoston koko: 85 kb
28
Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta
29
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
30
Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta
31
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
32
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
33
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.1.2005 Tiedoston koko: 84 kb
21
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
22
Laki kosmeettisista valmisteista
23
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
24
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
25
Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
26
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2005
27
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.1.2005 Tiedoston koko: 331 kb
12
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
13
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
14
Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
15
Valtioneuvoston asetus tiettyjen vaarallisten kemikaalien maastavientiä koskevasta ilmoituksesta
16
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
17
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
18
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2005 haussa
19
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 maitopalkkion ja sen lisäpalkkion maksatuksesta
20
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 valkuaiskasvipalkkion maksatuksesta
Vihko 4 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.1.2005 Tiedoston koko: 180 kb
11
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta
Vihko 3 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.1.2005 Tiedoston koko: 43 kb
8
Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
9
Tasavallan presidentin asetus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
10
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa annetun direktiivin 2002/16/EY muuttamisesta
Vihko 2 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.1.2005 Tiedoston koko: 158 kb
3
Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
4
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
5
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista
6
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuonnista
7
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
Vihko 1 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.1.2005 Tiedoston koko: 97 kb
1
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
2
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.