Sähköinen säädöskokoelma: 2003

Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.6.2003 Tiedoston koko: 116 kb
414
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
415
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.5.2003 Tiedoston koko: 156 kb
405
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä
406
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
407
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
408
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista
409
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
410
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
411
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 2006-2007
412
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
413
Ilmailulaitoksen ilmoitus ilmailumääräyksestä
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.5.2003 Tiedoston koko: 229 kb
393
Viestintämarkkinalaki
394
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
395
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta
396
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
397
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
398
Laki tekijänoikeuslain 25 i §:n muuttamisesta
399
Laki radiolain muuttamisesta
400
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta
401
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta
402
Laki meripelastuslain 16 §:n muuttamisesta
403
Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta
404
Laki pelastustoimilain 43 §:n muuttamisesta
Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.5.2003 Tiedoston koko: 290 kb
381
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
382
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 4 §:n ja 8 luvun 13 §:n muuttamisesta
383
Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta
384
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun kumoamisesta
385
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Perun välillä ympäristöhankkeen II vaiheesta tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
386
Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kuningaskunnan kanssa toimenpiteistä televisiolähetysten vastaanottamisen parantamiseksi tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
387
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
388
Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
389
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
390
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
391
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
392
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.5.2003 Tiedoston koko: 144 kb
379
Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä
380
Opetusministeriön työjärjestys
Vihko 64 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.5.2003 Tiedoston koko: 132 kb
373
Valtioneuvoston asetus EU-asioiden komiteasta
374
Valtioneuvoston asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
375
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä
376
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
377
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
378
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen perustana olevista rakennusten yksikkökustannuksista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 63 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.5.2003 Tiedoston koko: 137 kb
365
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
366
Tasavallan presidentin asetus Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista
367
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista munavalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
368
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista linnunmunista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
369
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
370
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
371
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
372
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta
Vihko 62 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.5.2003 Tiedoston koko: 254 kb
360
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
361
Laki rikoslain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
362
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta
363
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
364
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta
Vihko 61 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.5.2003 Tiedoston koko: 149 kb
359
Kansalaisuuslaki
Vihko 60 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.5.2003 Tiedoston koko: 169 kb
351
Ammattikorkeakoululaki
352
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista
353
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä
354
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen opetuksesta perittävien maksujen perusteista
355
Opetusministeriön asetus eräiden opintojen tuottamasta kelpoisuudesta ammattikorkeakouluopintoihin
356
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta
357
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta
358
Valtioneuvoston asetus liikenneopettajankoulutuksesta
Vihko 59 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.5.2003 Tiedoston koko: 121 kb
346
Tasavallan presidentin asetus Avoin taivas -sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
347
Tasavallan presidentin asetus aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
348
Tasavallan presidentin asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa annetun asetuksen 3 §:n kumoamisesta
349
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä
350
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan toimintapääomasta
Vihko 58 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.5.2003 Tiedoston koko: 147 kb
343
Laki Kainuun hallintokokeilusta
344
Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta
345
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.5.2003 Tiedoston koko: 113 kb
340
Laki autoverolain 12 §:n muuttamisesta
341
Tasavallan presidentin asetus Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
342
Valtioneuvoston asetus tullilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.5.2003 Tiedoston koko: 119 kb
333
Valtioneuvoston asetus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
334
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
335
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljelystarkastusten suorittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
336
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien sekä nurmi- ja rehukasvien maatiaislajikkeiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
337
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
338
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
339
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.5.2003 Tiedoston koko: 180 kb
331
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
332
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2003 Tiedoston koko: 135 kb
325
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
326
Laki kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta
327
Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
328
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 29 §:n muuttamisesta
329
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
330
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukaisesta eläintuotannosta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.4.2003 Tiedoston koko: 130 kb
320
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
321
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
322
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen 2 §:n muuttamisesta
323
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2003 jääkiekon MM-kisojen juhlarahasta
324
Verohallituksen päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.4.2003 Tiedoston koko: 122 kb
315
Valtioneuvoston asetus hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
316
Valtioneuvoston asetus erikoishammaslääkärin tutkinnosta
317
Valtioneuvoston asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
318
Valtioneuvoston asetus eräille turkistarhaajille maksettavasta korvauksesta
319
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2002 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2002 laajaperäistämispalkkion, vuoden 2002 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan sekä vuoden 2002 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.4.2003 Tiedoston koko: 3395 kb (suuri koko!)
314
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.4.2003 Tiedoston koko: 3745 kb (suuri koko!)
313
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.