Sähköinen säädöskokoelma: 2002

Vihko 62 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.5.2002 Tiedoston koko: 250 kb
375
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
376
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
377
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta kylvösiementuotannossa
Vihko 61 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.5.2002 Tiedoston koko: 324 kb
374
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta
Vihko 60 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.5.2002 Tiedoston koko: 52 kb
370
Laki Jordanian kanssa tehdyn Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
371
Tasavallan presidentin asetus Jordanian Hashemiittisen kuningaskunnan kanssa tehdyn Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimantulosta.
372
Laki terrorististen pommi-iskujen torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
373
Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelytavoista
Vihko 59 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.5.2002 Tiedoston koko: 64 kb
362
Laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta
363
Laki Opetusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
364
Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 a ja 4 §:n muuttamisesta
365
Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta
366
Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
367
Laki tieliikennelain 66 ja 69 §:n muuttamisesta
368
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
369
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 58 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.5.2002 Tiedoston koko: 78 kb
359
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
360
Laki tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta
361
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.5.2002 Tiedoston koko: 84 kb
353
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2002
354
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
355
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta
356
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
357
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
358
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2002 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.5.2002 Tiedoston koko: 53 kb
349
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
350
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
351
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
352
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.5.2002 Tiedoston koko: 64 kb
340
Laki korkolain muuttamisesta
341
Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
342
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 7 ja 41 §:n muuttamisesta
343
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
344
Laki opintotukilain 40 §:n muuttamisesta
345
Laki verotusmenettelystä annetun lain 40 ja 43 §:n muuttamisesta
346
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
347
Laki verontilityslain 19 §:n muuttamisesta
348
Tasavallan presidentin asetus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevaan tulliyleissopimukseen (TIR-yleissopimus) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.5.2002 Tiedoston koko: 71 kb
329
Laki Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
330
Laki Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
331
Laki Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
332
Laki Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
333
Laki Tshekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
334
Laki Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
335
Laki öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen voimaansaattamisesta
336
Laki merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta
337
Tasavallan presidentin asetus lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
338
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Burkina Fason hallituksen välillä metsäpalojen torjuntajärjestelmän rakentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
339
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2002 Tiedoston koko: 52 kb
326
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta
327
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakauran torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
328
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maa- ja metsätalousministeriön torjunta-aineiden rekisteröintihakemuksen yhteydessä toimitettavia tietoja ja tutkimuksia koskevista vaatimuksista annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2002 Tiedoston koko: 69 kb
321
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
322
Valtioneuvoston asetus eräiden kolttien maanjärjestelylain ja kumotun kolttalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja valtionlainojen korkojen tarkistamisesta (Saamenkielinen käännös)
323
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
324
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2002
325
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.4.2002 Tiedoston koko: 191 kb
316
Laki Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
317
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
318
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista
319
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
320
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.4.2002 Tiedoston koko: 172 kb
306
Laki kirkkolain muuttamisesta
307
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta
308
Valtioneuvoston asetus vanginkuljetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta
309
Valtioneuvoston asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
310
Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta annetun asetuksen 1 ja 11 §:n muuttamisesta
311
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta
312
Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
313
Valtioneuvoston asetus lainaehdoiltaan muutettujen vuokratalolainojen koroista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
314
Valtioneuvoston asetus eräiden pitkäaikaisten vuokra-asumisen perusparannuslainojen ja yhdistettyjen lainojen korkojen muuttamisesta
315
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.4.2002 Tiedoston koko: 131 kb
296
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
297
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
298
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta
299
Tasavallan presidentin asetus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
300
Tasavallan presidentin asetus terrorismin vastustamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
301
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
302
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
303
Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
304
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kasvihuonetuen ensimmäisen erän maksatuksesta
305
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2001 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2001 laajaperäistämispalkkion sekä vuoden 2001 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.4.2002 Tiedoston koko: 220 kb
293
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
294
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta
295
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.4.2002 Tiedoston koko: 83 kb
289
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidosta eräillä lääkkeillä
290
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hyväksyttävästä hoidosta huumausainerikoksissa
291
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
292
Ympäristöministeriön työjärjestys
Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.4.2002 Tiedoston koko: 97 kb
282
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
283
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 1 b ja 24 d §:n muuttamisesta
284
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
285
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta
286
Laki hätäkeskuslain 4 §:n muuttamisesta
287
Tasavallan presidentin asetus Ariane-kantoraketin tuotantojulistuksen voimaansaattamisesta
288
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.4.2002 Tiedoston koko: 42 kb
279
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
280
Laki päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta
281
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.4.2002 Tiedoston koko: 9167 kb (HUOM: suuri koko!)
278
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.4.2002 Tiedoston koko: 14839 kb (HUOM: suuri koko !)
277
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.