Sähköinen säädöskokoelma: 2002

Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 122 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.10.2002 Tiedoston koko: 166 kb
821
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa
822
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 121 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.10.2002 Tiedoston koko: 70 kb
817
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
818
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
819
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna 2002
820
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 120 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.2002 Tiedoston koko: 68 kb
810
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
811
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnon kokeilusta
812
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 39 §:n muuttamisesta
813
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
814
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
815
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
816
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
Vihko 119 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.9.2002 Tiedoston koko: 69 kb
802
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2002
803
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2003
804
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta
805
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 ja 18 §:n muuttamisesta
806
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 20 §:n muuttamisesta
807
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
808
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
809
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2001 ennakonpalautusten maksamisesta
Vihko 118 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.9.2002 Tiedoston koko: 95 kb
797
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa eräiden rajanylityspaikkojen avaamisesta kansainväliselle liikenteelle tehdyn periaatesopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta
798
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003 voimavaroista
799
Maa- ja metsätalousministeriön asetus TSE-riskiaineksen käsittelystä
800
Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä
801
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakausien 1995\M1999 ja 2000\M2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2002
Vihko 117 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.9.2002 Tiedoston koko: 85 kb
788
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
789
Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta
790
Valtioneuvoston asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta
791
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
792
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 8 ja 17 §:n muuttamisesta
793
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
794
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa, maastaviennissä ja markkinoinnissa noudatettavista kasvinsuojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
795
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kasvihuonetuen toisen erän maksatuksesta
796
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
Vihko 116 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.9.2002 Tiedoston koko: 50 kb
783
Laki äitiysavustuslain muuttamisesta
784
Valtioneuvoston asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
785
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
786
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 20 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
787
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2001 verotuksen päättymisestä
Vihko 115 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.9.2002 Tiedoston koko: 259 kb
780
Sisäasiainministeriön asetus vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta
781
Sisäasiainministeriön asetus vartijan erityisestä voimankäyttökoulutuksesta
782
Sisäasiainministeriön asetus vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävässä mukana pidettävästä koirasta
Vihko 114 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.9.2002 Tiedoston koko: 97 kb
776
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 13 §:n muuttamisesta
777
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta
778
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiementen yhteisen markkinajärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
779
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettyjen valtionlainojen korosta
Vihko 113 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.9.2002 Tiedoston koko: 73 kb
768
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
769
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta
770
Laki konkurssisäännön 1 d §:n muuttamisesta
771
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta
772
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 49 §:n muuttamisesta
773
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
774
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta
775
Laki ulosottolain 10 luvun 7 ja 13 §:n muuttamisesta
Vihko 112 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.9.2002 Tiedoston koko: 92 kb
763
Laki ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta
764
Laki alkoholilain muuttamisesta
765
Valtioneuvoston asetus Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta
766
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tehtävien siirrosta tullilaitoksen hoidettavaksi
767
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta
Vihko 111 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.9.2002 Tiedoston koko: 394 kb
762
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 110 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.8.2002 Tiedoston koko: 41 kb
755
Valtioneuvoston asetus kansaneläkeasetuksen 69 §:n muuttamisesta
756
Valtioneuvoston asetus perhe-eläkeasetuksen 1 §:n muuttamisesta
757
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 1 §:n muuttamisesta
758
Valtioneuvoston asetus kuntoutusraha-asetuksen 3 luvun otsikon muuttamisesta
759
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen 5 §:n 4 momentin kumoamisesta
760
Valtioneuvoston asetus alusten radiolaitteista annetun asetuksen muuttamisesta
761
Verohallituksen päätös vuoden 2002 kiinteistöverotuksen päättymisestä
Vihko 109 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.8.2002 Tiedoston koko: 111 kb
738
Työturvallisuuslaki
739
Laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta
740
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
741
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
742
Laki ydinenergialain 59 §:n muuttamisesta
743
Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta
744
Laki säteilylain 3 §:n muuttamisesta
745
Laki siviilipalveluslain 22 §:n muuttamisesta
746
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
747
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta
748
Laki terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta
749
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
750
Laki työsopimuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta
751
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
752
Laki työterveyshuoltolain 2 ja 12 §:n muuttamisesta
753
Laki sosiaalihuoltolain 27 e §:n muuttamisesta
754
Laki työvoimapalvelulain 13 b §:n muuttamisesta
Vihko 108 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.8.2002 Tiedoston koko: 64 kb
728
Valtioneuvoston asetus liikunta-asetuksen muuttamisesta
729
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä
730
Valtioneuvoston asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun asetuksen 2 §:n ja 10 §:n 1 momentin kumoamisesta
731
Valtioneuvoston asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
732
Valtioneuvoston asetus valtion nuorisoneuvostosta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
733
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta
734
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 10 §:n muuttamisesta
735
Valtioneuvoston asetus eräistä pysyvistä orgaanisista aineista
736
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
737
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisten valtiontakausten hakuajasta
Vihko 107 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.8.2002 Tiedoston koko: 75 kb
723
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
724
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
725
Valtioneuvoston asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta
726
Valtioneuvoston asetus tupakkatuotteen haitta-aineiden enimmäismääristä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
727
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
Vihko 106 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.8.2002 Tiedoston koko: 69 kb
715
Laki Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
716
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
717
Valtioneuvoston asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 9 §:n kumoamisesta
718
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
719
Valtioneuvoston asetus väylämaksusta
720
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
721
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen 3 §:n muuttamisesta
722
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 105 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.8.2002 Tiedoston koko: 117 kb
710
Sisäasiainministeriön asetus turvallisuusselvitysten hakemismenettelystä
711
Puolustusministeriön asetus turvallisuusselvitysten hakemisesta puolustusministeriön hallinnonalalla
712
Sisäasiainministeriön asetus suojelupoliisin ennalta estävässä turvallisuustyössä noudatettavista yleisistä perusteista annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta
713
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
714
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.8.2002 Tiedoston koko: 52 kb
708
Väylämaksulaki
709
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.8.2002 Tiedoston koko: 98 kb
700
Laki lääkelain muuttamisesta
701
Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta
702
Laki lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
703
Laki lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta
704
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
705
Valtioneuvoston asetus rikoslain 44 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuista dopingaineista
706
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
707
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.