Sähköinen säädöskokoelma: 2001

Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.3.2001 Tiedoston koko: 6030 kb
204
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001
205
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Lapuan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
206
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Hollolan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
207
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ilomantsin kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
208
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Vaasan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
209
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Orimattilan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
210
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Enon kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
211
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsän kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
212
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Sysmän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.3.2001 Tiedoston koko: 76 kb
203
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan tilinpäätöksestä
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.3.2001 Tiedoston koko: 121 kb
199
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen liitteen 3 muuttamisesta
200
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
201
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
202
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.3.2001 Tiedoston koko: 184 kb
189
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta
190
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta
191
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
192
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
193
Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta
194
Laki työttömyysturvalain 4 a §:n muuttamisesta
195
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
196
Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
197
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
198
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.3.2001 Tiedoston koko: 155 kb
179
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
180
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
181
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
182
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
183
Valtioneuvoston asetus lääninhallitusasetuksen 6 §:n muuttamisesta
184
Valtioneuvoston asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta
185
Valtioneuvoston asetus kilpailuvirastosta annetun asetuksen 11 §:n kumoamisesta
186
Valtioneuvoston asetus mittayksikköasetuksen muuttamisesta
187
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
188
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihaa sisältävän ruokajätteen käytöstä eräiden kotieläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.3.2001 Tiedoston koko: 334 kb
177
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston päätösten kumoamisesta
178
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2001 Tiedoston koko: 342 kb
175
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta (Saamenkielinen käännös)
176
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta (Saamenkielinen käännös)
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2001 Tiedoston koko: 89 kb
168
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen 17 §:n kumoamisesta
169
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2001
170
Valtioneuvoston asetus omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
171
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta
172
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Elintarvikeviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
173
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden valvontatutkimuksia tekevistä laboratorioista
174
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.2.2001 Tiedoston koko: 78 kb
160
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
161
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta
162
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
163
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
164
Valtioneuvoston asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
165
Valtioneuvoston asetus valtion lihantarkastushenkilökunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
166
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
167
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden tutkimuksia tekevistä laboratorioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.2.2001 Tiedoston koko: 95 kb
151
Laki merityöaikalain muuttamisesta
152
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
153
Laki merimiesten vuosilomalain 24 §:n muuttamisesta
154
Laki merimieslain 25 §:n muuttamisesta
155
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 39 §:n kumoamisesta
156
Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta
157
Valtioneuvoston asetus Suomen ILO-neuvottelukunnasta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
158
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 38 §:n muuttamisesta
159
Maa- ja metsätalousministeriön asetus broileri- ja kalkkunataloutta koskevien investointitukien haun aloittamisesta
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.2.2001 Tiedoston koko: 233 kb
149
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2001
150
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.2.2001 Tiedoston koko: 126 kb
145
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä
146
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys
147
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
148
Opetusministeriön päätös Islamilainen Dawa-yhteisö -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.2.2001 Tiedoston koko: 99 kb
135
Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
136
Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta
137
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
138
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
139
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta
140
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain muuttamisesta
141
Laki rikosrekisterilain 4 §:n muuttamisesta
142
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta
143
Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
144
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen 14 §:n muuttamisesta
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.2.2001 Tiedoston koko: 67 kb
130
Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista
131
Valtioneuvoston asetus eräiden maaseutuelinkeinojen rahoituslainsäädäntöön liittyvien lakien voimaantulosta
132
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2001 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
133
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista
134
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.2.2001 Tiedoston koko: 265 kb
124
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
125
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
126
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
127
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
128
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
129
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta ja eräiden liha-alan laitosten valvonnasta perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.2.2001 Tiedoston koko: 91 kb
119
Vesihuoltolaki
120
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
121
Laki vesilain muuttamisesta
122
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta
123
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.2.2001 Tiedoston koko: 126 kb
106
Tasavallan presidentin asetus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen V liitteen ja 3 lisäyksen voimaansaattamisesta
107
Tasavallan presidentin asetus työtilastoja koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
108
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain voimaantulosta (Saamenkielinen käännös)
109
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 51 §:n muuttamisesta
110
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 9 §:n muuttamisesta
111
Valtioneuvoston asetus Merentutkimuslaitoksesta
112
Valtioneuvoston asetus toimeentulotuesta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
113
Valtioneuvoston asetus PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä annetun valtioneuvoston
114
Valtioneuvoston asetus vuosina 1991-1995 myönnettyjen omistusaravalainojen enimmäiskorosta
115
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta
116
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
117
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
118
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista
Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.2.2001 Tiedoston koko: 147 kb
101
Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä
102
Valtioneuvoston asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta
103
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
104
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista teleyritysten palvelutasosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
105
Työministeriön asetus siviilipalvelusmiehen vapaiden lomamatkojen lukumääristä ja vapaan matkan sijasta maksettavista matkakorvauksista
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.2.2001 Tiedoston koko: 693 kb
98
Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta
99
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä
100
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maantiekuljetuksiin käytettävien kuljetusajoneuvojen desinfioinnista eläintautien leviämisen estämiseksi
Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.2.2001 Tiedoston koko: 2791 kb
88
Laki Etelä-Afrikan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
89
Tasavallan presidentin asetus Etelä-Afrikan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
90
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
91
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen 30 ja 31 §:n muuttamisesta
92
Valtioneuvoston asetus luopumiseläkeasetuksen 18 §:n muuttamisesta
93
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun asetuksen 21 ja 22 §:n muuttamisesta
94
Valtioneuvoston asetus Elintarvikeneuvottelukunnasta
95
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2000
96
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
97
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.