Sähköinen säädöskokoelma: 1999

Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.1999 Tiedoston koko: 208 kb
1192
Opetusministeriön päätös Suomen Bosnialainen Islam-yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
1193
Kauppa-ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta
1194
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä annetun kauppa-ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1195
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
1196
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.1999 Tiedoston koko: 196 kb
1181
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2 000
1182
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten
1183
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä perhe- eläkkeen maksamista varten
1184
Valtioneuvoston päätös omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 14 §:n muuttamisesta
1185
Sisäasiainministeriön päätös julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1186
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1187
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus viljan siementuotannon kansallisesta tuesta
1188
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus hyväksytyistä kasvinsuojeluaineiden tehoaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
1189
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta
1190
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1191
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.1999 Tiedoston koko: 223 kb
1175
Valtioneuvoston päätös saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista,joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1176
Suomen Pankin päätös eräiden setelien lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä
1177
Valtiovarainministeriön päätös eräiden metallirahojen lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä
1178
Valtiovarainministeriön päätös tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
1179
Opetusministeriön päätös museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1180
Liikenneministeriön päätös Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.1999 Tiedoston koko: 228 kb
1172
Valtioneuvoston päätös suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi
1173
Tiedonanto presidenttiehdokkaista
1174
Verohallituksen päätös vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.1999 Tiedoston koko: 168 kb
1162
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
1163
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
1164
Laki kirkkolain muuttamisesta
1165
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1166
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
1167
Laki tieliikennelain 64 §:n muuttamisesta
1168
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
1169
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1170
Opetusministeriön päätös valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta
1171
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.1999 Tiedoston koko: 173 kb
1152
Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta
1153
Valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpävaaran torjunnasta työssä
1154
Valtioneuvoston päätös terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä annetun valtioneuvoston päätöksen liitteen muuttamisesta
1155
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sikiön kehitykselle ja raskaudelle vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran arvioimisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2 §:n muut
1156
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös nuorille työntekijöille vaarallisista töistä annetun työministeriön päätöksen muuttamisesta
1157
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä tervan ja nikotiinin mittausmenetelmistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön pää
1158
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tupakointivälineistä
1159
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamasta teurastuspalkkiosta ja lisätuesta
1160
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2000
1161
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen maksun ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1994 aiheutuneen vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 2000
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.1999 Tiedoston koko: 175 kb
1144
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
1145
Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
1146
Laki lähetetyistä työntekijöistä
1147
Laki työsopimuslain 17 ja 51 a §:n muuttamisesta
1148
Laki ulkomaalaislain 29 §:n muuttamisesta
1149
Asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta
1150
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 2000
1151
Maa-ja metsätalousministeriön päätös eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita koskevien viranomaisten todistusten antamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.12.1999 Tiedoston koko: 170 kb
1137
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
1138
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f §:n muuttamisesta
1139
Asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1140
Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta
1141
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista,joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta,annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1142
Opetusministeriön päätös valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1143
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.12.1999 Tiedoston koko: 178 kb
1125
Laki Kasvinjalostuslaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
1126
Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain muuttamisesta
1127
Laki tieliikennelain 84 §:n muuttamisesta
1128
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1129
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1130
Laki liikennevakuutuslain 10 ja 15 §:n muuttamisesta
1131
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1132
Laki kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä annetun lain 4 ja 13 §:n muuttamisesta
1133
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 32 ja 34 §:n muuttamisesta
1134
Valtiovarainministeriön päätös peruskoron vahvistamisesta
1135
Valtiovarainministeriön ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
1136
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.12.1999 Tiedoston koko: 180 kb
1121
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa
1122
Laki opettajankoulutuslain kumoamisesta
1123
Asetus alusten katsastuksista
1124
Opetusministeriön päätös Suomen elokuva-arkiston suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.12.1999 Tiedoston koko: 173 kb
1112
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1113
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero-ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
1114
Laki Metsäntutkimuslaitoksesta
1115
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
1116
Laki kansanterveyslain 40 §:n muuttamisesta
1117
Asetus arvonlisäveroasetuksen muuttamisesta
1118
Asetus työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
1119
Asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1120
Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.12.1999 Tiedoston koko: 179 kb
1107
Asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1108
Valtioneuvoston päätös pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 11 §:n muuttamisesta
1109
Opetusministeriön päätös Suomen Adventtikirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjestyksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
1110
Opetusministeriön päätös Kimbangun kirkkokunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
1111
Opetusministeriön päätös taiteen keskustoimikunnan suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.12.1999 Tiedoston koko: 241 kb
1099
Laki julkisesti tuettujen vienti-ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
1100
Laki julkisesti tuettujen vienti-ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1101
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 17 §:n muuttamisesta
1102
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1103
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1104
Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1105
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta pulttipistooleihin ja niiden tarkastukseen annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1106
Maa-ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmästä annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.12.1999 Tiedoston koko: 277 kb
1092
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1093
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
1094
Asetus rikosrekisteriasetuksen muuttamisesta
1095
Asetus Suomen ympäristökeskuksesta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1096
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1097
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1098
Sosiaali-ja terveysministeriön päätös huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun sosiaali-ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.12.1999 Tiedoston koko: 194 kb
1084
Laki eräistä arvopaperi-ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista
1085
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta
1086
Asetus Kestilän varavankilan yhdistämisestä Pelson keskusvankilaan
1087
Asetus tielaitoksesta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1088
Asetus Ratahallintokeskuksesta annetun asetuksen 6 §:n 1 momentin muuttamisesta
1089
Asetus ilmatieteen laitoksesta annetun asetuksen 12 §:n 1 momentin muuttamisesta
1090
Valtioneuvoston päätös kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta
1091
Valtioneuvoston päätös televisiomaksuista
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.12.1999 Tiedoston koko: 196 kb
1072
Asetus opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1073
Asetus kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1074
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1075
Asetus arava-asetuksen muuttamisesta
1076
Asetus asuntotuotantoasetuksen 28 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1077
Asetus asuntotuotantoasetuksen 29 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1078
Asetus vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun asetuksen 5 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1079
Asetus arava-asetuksen muuttamisesta
1080
Asetus asuntotuotantoasetuksen 31 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta
1081
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen koroista
1082
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen liitteen muuttamisesta
1083
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräästä määräyksestä
Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.11.1999 Tiedoston koko: 477 kb
1060
Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain 6 ja 14 §:n muuttamisesta
1061
Laki kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta
1062
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1063
Laki vesilain 1 luvun muuttamisesta
1064
Asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
1065
Asetus rekisterihallintoasetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1066
Asetus henkilökorttiasetuksen kumoamisesta
1067
Asetus asetuksen, jolla kielletään painotuotteiden kaupaksi tarjoaminen häiriötä tuottavalla tavalla, kumoamisesta
1068
Asetus matkustamisoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1069
Asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
1070
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1071
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.11.1999 Tiedoston koko: 1501 kb (408 sivua.)
1058
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
1059
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta
Vihko 124 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.11.1999 Tiedoston koko: 171 kb (408 sivua.)
1049
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1050
Valtioneuvoston päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 18 §:n muuttamisesta
1051
Valtioneuvoston päätös asumisoikeustalojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 14 §:n muuttamisesta
1052
Kauppa-ja teollisuusministeriön päätös patentti-ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa-ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1053
Sosiaali-ja terveysministeriön päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun sosiaali-ja terveysministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1054
Maa-ja metsätalousministeriön päätös perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 1999Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
1055
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun päätöksen muuttamisesta
1056
Maa-ja metsätalousministeriön päätös lihantarkastuksesta ja eräiden liha-alan laitosten valvonnasta perittävistä maksuista
1057
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus maa-ja metsätalousministeriön päätöksestä vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 123 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.11.1999 Tiedoston koko: 177 kb (408 sivua.)
1043
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1044
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1045
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1046
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1047
Asetus kemiallisten aseiden kehittämisen,tuotannon,varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1048
Asetus työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvallisuuslain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.