Sähköinen säädöskokoelma: 1997

Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Vihko 92 Suomeksi
Julkaistu: 9.7.1997 Tiedoston koko: 104 kb
649
Asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja maanpuolustusalueisiin annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
650
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Jämsänkosken ja Jämsän kaupunkien välillä
651
Valtioneuvoston päätös verovirastoista
652
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Korpilahden kunnan ja Jämsän kaupungin välillä
653
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Karstulan ja Kyyjärven kuntien välillä
654
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Äänekosken ja Saarijärven kaupunkien välillä
655
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Suolahden kaupungin ja Sumiaisten kunnan sekä Äänekosken kaupungin ja Sumiaisten kunnan välillä
656
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Sumiaisten kunnan ja Äänekosken kaupungin sekä Uuraisten kunnan ja Äänekosken kaupungin välillä
657
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kannonkosken ja Kivijärven kuntien välillä
658
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Karstulan ja Pylkönmäen kuntien välillä.
659
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Saarijärven kaupungin ja Pylkönmäen kunnan välillä
660
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
661
Verohallituksen päätös arpajaisverotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta
Vihko 91 Suomeksi
Julkaistu: 4.7.1997 Tiedoston koko: 116 kb
643
Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan lisäsopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
644
Asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan lisäsopimuksen voimaansaattamisesta ja lisäsopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
645
Yliopistolaki
646
Laki yliopistolain voimaanpanosta
647
Laki Suomen Hallitusmuodon 87 ja 89 §:n muuttamisesta
648
Laki korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain muuttamisesta
Vihko 90 Suomeksi
Julkaistu: 3.7.1997 Tiedoston koko: 113 kb
635
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta
636
Asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen 3 luvun ja 19 §:n muuttamisesta
637
Laki verohallintolain muuttamisesta
638
Asetus verohallintoasetuksen muuttamisesta
639
Laki ammattitutkintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
640
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
641
Maa- ja metsätalousministeriön päätös sikatilarekisteristä
642
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 89 Suomeksi
Julkaistu: 2.7.1997 Tiedoston koko: 101 kb
625
Laki Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdysliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
626
Asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdysliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
627
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
628
Asetus terveystieteiden tutkinnoista
629
Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
630
Asetus vuoden 1994 kansainvälisen kahvisopimuksen voimaansaattamisesta
631
Asetus vuoden 1995 kansainvälisen luonnonkumisopimuksen voimaansaattamisesta
632
Asetus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
633
Asetus kansanterveysasetuksen 3 §:n muuttamisesta
634
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
Vihko 88 Suomeksi
Julkaistu: 1.7.1997 Tiedoston koko: 154 kb
617
Laki eläinten lääkitsemisestä
618
Asetus säteilyturvakeskuksesta
619
Maa- ja metsätalousministeriön päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten kalataloutta koskevien tehtävien hoidosta
620
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
621
Sisäasiainministeriön päätös rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunnasta annetun asetuksen soveltamisesta
622
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
623
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telepalveluista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
624
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 87 Suomeksi
Julkaistu: 30.6.1997 Tiedoston koko: 252 kb
611
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
612
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
613
Laki vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta annetun lain ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta
614
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
615
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
616
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
Vihko 86 Suomeksi
Julkaistu: 27.6.1997 Tiedoston koko: 110 kb
602
Laki rikoslain muuttamisesta
603
Laki lääninoikeuslain muuttamisesta
604
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
605
Laki jätelain muuttamisesta
606
Laki ulkomaalaislain 12 §:n muuttamisesta
607
Asetus ulkomaalaisasetuksen 24 §:n muuttamisesta
608
Asetus sveitsiläisten vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa
609
Asetus suomalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnasta Sveitsissä
610
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
Vihko 85 Suomeksi
Julkaistu: 26.6.1997 Tiedoston koko: 116 kb
599
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
600
Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
601
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 84 Suomeksi
Julkaistu: 26.6.1997 Tiedoston koko: 155 kb
588
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista
589
Laki kaivoslain muuttamisesta
590
Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
591
Asetus konkurssiasioista tehtävistä ilmoituksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
592
Asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
593
Asetus merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskevaan yleissopimukseen ja toimintasopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
594
Asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
595
Asetus eräistä kalastustuotteiden vierasainevalvonnan maksuista
596
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vierasainevalvonnasta perittävistä maksuista
597
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
598
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 83 Suomeksi
Julkaistu: 26.6.1997 Tiedoston koko: 105 kb
578
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
579
Laki liikepankkilain muuttamisesta
580
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
581
Laki osuuspankkilain muuttamisesta
582
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 28 a §:n muuttamisesta
583
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 32 ja 48 §:n muuttamisesta
584
Laki tuloverolain 66 §:n muuttamisesta
585
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
586
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
587
Asetus arvonlisäveroasetuksen 9 §:n muuttamisesta
Vihko 82 Suomeksi
Julkaistu: 25.6.1997 Tiedoston koko: 287 kb
570
Laki veronkantolain 26 a §:n muuttamisesta
571
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
572
Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
573
Laki porotalouslain muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
574
Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
575
Laki kolttalain muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
576
Laki siemenkauppalain 9 §:n muuttamisesta
577
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 81 Suomeksi
Julkaistu: 25.6.1997 Tiedoston koko: 1010 kb (Huom! Tiedoston koko)
565
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
566
Laki valtion virkamieslain 13 ja 23 §:n muuttamisesta
567
Asetus työvoimatoimistosta
568
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kerimäen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
569
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Elimäen kuntaan perustettavista rajoitusalueista
Vihko 80 Suomeksi
Julkaistu: 24.6.1997 Tiedoston koko: 275 kb (Huom! Tiedoston koko)
564
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös hissien turvallisuudesta
Vihko 79 Suomeksi
Julkaistu: 19.6.1997 Tiedoston koko: 74 kb
557
Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
558
Asetus Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
559
Asetus Eurooppapatenttien myöntämistä koskevan vuonna 1973 tehdyn yleissopimuksen 63 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta
560
Asetus läänien vaakunoista annetun asetuksen kumoamisesta
561
Valtioneuvoston päätös läänien vaakunoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
562
Sisäasiainministeriön päätös lääninhallitusten virastotunnuksista
563
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
Vihko 78 Suomeksi
Julkaistu: 18.6.1997 Tiedoston koko: 78 kb
550
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
551
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
552
Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
553
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
554
Asetus rautatieyrityksen toimiluvasta
555
Asetus matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
556
Liikenneministeriön päätös eräiden vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä ja rautatiellä annettujen päätösten voimaantulosta
Vihko 77 Suomeksi
Julkaistu: 13.6.1997 Tiedoston koko: 77 kb
543
Laki hallintomenettelylain 10 §:n muuttamisesta
544
Laki kuntalain 52 §:n muuttamisesta
545
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
546
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouksien sähkökäyttöisten pyykinpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
547
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
548
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
549
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 76 Suomeksi
Julkaistu: 13.6.1997 Tiedoston koko: 159 kb
539
Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
540
Asetus porotalousasetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
541
Asetus tielaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
542
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetettavista kaasusäiliöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 75 Suomeksi
Julkaistu: 12.6.1997 Tiedoston koko: 79 kb
534
Asetus puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta
535
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen ehdoista
536
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan unionin metsien terveydentilan seurantaan myöntämää tukea koskevasta menettelystä
537
Maa- ja metsätalousministeriön päätös virallisen mittaajan laatimien tehdasmittausta koskevien asiakirjojen sisällöstä
538
Valtiovarainministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 74 Suomeksi
Julkaistu: 11.6.1997 Tiedoston koko: 155 kb
528
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn rajajokisopimuksen B liitteen eräiden määräysten soveltamisen keskeyttämisestä
529
Asetus ulosottotoimen hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
530
Asetus vuokraveneiden turvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
531
Valtioneuvoston päätös perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
532
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
533
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 73 Suomeksi
Julkaistu: 6.6.1997 Tiedoston koko: 717 kb
527
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.