Sähköinen säädöskokoelma: 1996

Vihko 7 Suomeksi
Julkaistu: 25.1.1996 Tiedoston koko: 200 kb
33
Valtioneuvoston päätös opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella
34
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 17 §:n muuttamisesta
35
Ympäristöministeriön päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta
36
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
37
Maa- ja metsätalousministeriön päätös siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanviljelyelinkeinolle annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
38
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
39
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös kananmunien salmonellavaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
40
Verohallituksen päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista
41
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta ja asuntoyhteisön ilmoituksesta annetun verohallituksen päätöksen 11 §:n muuttamisesta
Vihko 6 Suomeksi
Julkaistu: 24.1.1996 Tiedoston koko: 360 kb
29
Asetus Venäjän federaation kanssa tehdyn Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaista hoitamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
30
Oikeusministeriön päätös Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleissa käytettävien eräiden lomakkeiden kaavoista
31
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vuodelta 1995 maksettavan pinta-alalisän jakoyksikön suuruudesta
32
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kananmunatuotannolle maksettavan tuotantotuen täytäntöön-panosta vuodelta 1995
Vihko 5 Suomeksi
Julkaistu: 19.1.1996 Tiedoston koko: 148 kb
23
Valtioneuvoston päätös kuuden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
24
Liikenneministeriön päätös sairaankuljetuksen taksoista
25
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen reittitaksoista
26
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuista
27
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yliopistollista sairaalaa ylläpitävien kuntayhtymien erityiskorvauksen perusteista vuonna 1996
28
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta
Vihko 4 Suomeksi
Julkaistu: 18.1.1996 Tiedoston koko: 234 kb
21
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien luokituksesta ja käytöstä suljetussa tilassa
22
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikalla muunnettujen organismien tutkimus- ja kehittämiskoetta sekä tuotteen markkinoille luovuttamista koskevista ilmoituksista
Vihko 3 Suomeksi
Julkaistu: 17.1.1996 Tiedoston koko: 148 kb
15
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
16
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
17
Asetus hevostalousneuvottelukunnasta
18
Asetus kasvinjalostajanoikeudesta annetussa laissa tarkoitetuista kasvisuvuista ja -lajeista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
19
Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
20
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 2 Suomeksi
Julkaistu: 15.1.1996 Tiedoston koko: 391 kb
6
Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
7
Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
8
Asetus sähköuunien energiankulutuksen osoittamista merkinnöin koskevan Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta
9
Asetus kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kantautuvasta melusta annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta
10
Maastoliikenneasetus
11
Asetus ajoneuvoveroasetuksen 1 §:n muuttamisesta
12
Valtiovarainministeriön päätös varsinaisen ajoneuvoveron kannosta, maksupaikoista ja suorittamisesta
13
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
14
Verohallituksen päätös verovuoden 1996ennakon alarajasta ja kantoeristä
Vihko 1 Suomeksi
Julkaistu: 10.1.1996 Tiedoston koko: 234 kb
1
Asetus ulkomaalaisasetuksen 23 §:n muuttamisesta
2
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
3
setus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 94 ja 179 §:n muuttamisesta
4
Maa- ja metsätalousministeriön päätös nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen suuruudesta ja tukeen oikeuttavista lajikkeista
5
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1996toimitettavassa verotuksessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.