Kaikki säädöskäännökset aakkosjärjestyksessä: V

882/2010 englanti
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä
822/2000 englanti
Valtioneuvoston asetus kuvaohjelmien tarkastamisesta
527/2013 englanti
Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä
825/2012 englanti
Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella
820/2012 englanti
Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella
1245/2002 englanti
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta
942/2014 englanti
Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta
1149/2016 englanti
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia, annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1082/2013 englanti
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta
214/2007 englanti
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
931/2000 englanti
Valtioneuvoston asetus maataloudessta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta
980/2011 englanti
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä
169/2011 englanti
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
452/2013 englanti
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
338/2011 englanti
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
729/2002 englanti
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä
389/2002 englanti
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista
389/2002 venäjä
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista
388/2002 englanti
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta
208/2014 englanti
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajasta koskevasta ilmoituksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.