Kaikki säädöskäännökset aakkosjärjestyksessä: V

1025/1988 englanti
Valtioneuvoston päätös moottoribensiinin lyijy- ja bentseenipitoisuudesta
2/2000 englanti
Valtioneuvoston päätös nikkeliä ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista
659/1996 englanti
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä
1200/1998 englanti
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeista
262/1998 englanti
Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista
962/1997 englanti
Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä
282/1994 englanti
Valtioneuvoston päätös puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä
474/1995 englanti
Valtioneuvoston päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevista yleisistä suuntaviivoista
295/1997 englanti
Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä
629/1994 englanti
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta
1209/1997 englanti
Valtioneuvoston päätös tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista
789/1989 englanti
Valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden käytön rajoittamisesta
962/1989 englanti
Valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden sekä bromifluorikloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety-yhdisteiden maahantuonnin rajoittamisesta
165/1988 englanti
Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin
890/1987 englanti
Valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista raskasta polttoöljyä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjen rajoittamiseksi
157/1987 englanti
Valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista voimalaitosten ja kattilalaitosten hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi
37/1977 englanti
Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä sanomalehtimieseläkkeistä
75/1974 englanti
Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä
101/1997 englanti
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta
446/1987 englanti
Valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.