Kaikki säädöskäännökset aakkosjärjestyksessä: V

389/2002 venäjä
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista
388/2002 englanti
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta
208/2014 englanti
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajasta koskevasta ilmoituksesta
1766/2009 englanti
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
435/2001 englanti
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
837/2005 englanti
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
838/2005 englanti
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1187/2001 englanti
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista
1239/2003 englanti
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
518/2014 englanti
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä
1025/2000 englanti
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) muuttamisesta
319/2010 englanti
Valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta
422/2012 englanti
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta
277/2000 englanti
Valtioneuvoston asetus petoeläinvahinkojen korvaamisesta
1753/2015 englanti
Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
1126/2009 englanti
Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta
750/2013 englanti
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista
1017/2002 englanti
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta
1309/2013 englanti
Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta
1174/2001 englanti
Valtioneuvoston asetus rahaliikenteen valvontalaitteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.