Englanninkieliset säädöskäännökset aakkosjärjestyksessä: V

1071/1989 englanti
Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCT:n käytön rajoittamisesta
817/1997 englanti
Valtioneuvoston päätös alueellisten taidetoimikuntien lukumäärästä ja toimialueista
489/1992 englanti
Valtioneuvoston päätös eräitä terveydelle haittaa aiheuttavia kemikaaleja ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista
105/1995 englanti
Valtioneuvoston päätös eräitä vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista
112/1997 englanti
Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä
495/1998 englanti
Valtioneuvoston päätös kansainvälisiä siirtoja koskevasta valtakunnallisen jätesuunnitelman osasta
883/1998 englanti
Valtioneuvoston päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä
158/1987 englanti
Valtioneuvoston päätös kevyen polttoöljyn ja dieselöljyn rikkipitoisuudesta
888/1987 englanti
Valtioneuvoston päätös kivihiilen rikkipitoisuudesta
1246/1995 englanti
Valtioneuvoston päätös käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä
1025/1988 englanti
Valtioneuvoston päätös moottoribensiinin lyijy- ja bentseenipitoisuudesta
2/2000 englanti
Valtioneuvoston päätös nikkeliä ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista
659/1996 englanti
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä
1200/1998 englanti
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeista
262/1998 englanti
Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista
962/1997 englanti
Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä
282/1994 englanti
Valtioneuvoston päätös puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä
474/1995 englanti
Valtioneuvoston päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevista yleisistä suuntaviivoista
295/1997 englanti
Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä
629/1994 englanti
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.