Kaikki säädöskäännökset aakkosjärjestyksessä: englanti

277/1990 englanti
Asetus kuluttajavirastosta
116/1997 englanti
Asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta
1149/1991 englanti
Asetus laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
925/1998 englanti
Asetus laivavarusteista
508/1997 englanti
Asetus lapseksiottamisesta
556/1994 englanti
Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
258/1996 englanti
Asetus lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa
986/1999 englanti
Asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta
977/1974 englanti
Asetus maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta
796/1991 englanti
Asetus makeutusaineasetuksen kumoamisesta
554/2011 englanti
Asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
185/1981 englanti
Asetus meren pilaantumisen ehkäisemisestä
1380/2004 englanti
Asetus metsähallituksesta
93/1996 englanti
Asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta
1227/1998 englanti
Asetus metsänhoitoyhdistyksistä
119/1992 englanti
Asetus museovirastosta
639/1996 englanti
Asetus näkövammaisten kirjastosta
527/1988 englanti
Asetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin
806/1998 englanti
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
986/1998 englanti
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.