Säädöskäännösten tietokanta: 2016

1-20 21-32

1531/2016 englanti
Eläketukilaki
1522/2016 englanti
Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä
1521/2016 englanti
Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta
1503/2016 englanti
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
1494/2016 englanti
Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista
1492/2016 englanti
Laki yleisistä kirjastoista
1435/2016 englanti
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä
1434/2016 englanti
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista
1414/2016 englanti
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta
1397/2016 englanti
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
1387/2016 englanti
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1227/2016 englanti
Tartuntatautilaki
1149/2016 englanti
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia, annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1144/2016 englanti
Painelaitelaki
1140/2016 englanti
Laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta
1139/2016 englanti
Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
1137/2016 englanti
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
1135/2016 englanti
Sähköturvallisuuslaki
1134/2016 englanti
Hissiturvallisuuslaki
1045/2016 englanti
Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta

1-20 21-32

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.