Säädöskäännösten tietokanta: 2012

1-20 21-21

980/2012 englanti
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
954/2012 englanti
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä
916/2012 englanti
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
825/2012 englanti
Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella
820/2012 englanti
Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella
747/2012 englanti
Sijoituspalvelulaki
746/2012 englanti
Arvopaperimarkkinalaki
688/2012 englanti
Biopankkilaki
620/2012 englanti
Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
548/2012 englanti
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta
422/2012 englanti
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta
395/2012 englanti
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella
391/2012 englanti
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta
316/2012 englanti
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
313/2012 venäjä
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista
282/2012 englanti
Laki puolustustarvikkeiden viennistä
214/2012 englanti
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
202/2012 englanti
Valtioneuvoston asetus adoptiosta
172/2012 englanti
Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta
46/2012 englanti
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista

1-20 21-21

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.