Säädöskäännösten tietokanta: 2010

1-20 21-33

1386/2010 englanti
Laki kotoutumisen edistämisestä
1326/2010 englanti
Terveydenhuoltolaki
1241/2010 englanti
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa
1171/2010 englanti
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista
1077/2010 englanti
Laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta
1076/2010 englanti
Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa
1062/2010 englanti
Laki valtion liikelaitoksista
988/2010 englanti
Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoista (988/2010)
934/2010 englanti
Henkilöstörahastolaki
928/2010 englanti
Tasavallan presidentin asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
908/2010 englanti
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
902/2010 englanti
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
882/2010 englanti
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä
841/2010 englanti
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista
840/2010 englanti
STM:n asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista
820/2010 englanti
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä toimikunnasta
688/2010 englanti
Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta
681/2010 englanti
Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa
659/2010 englanti
Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta
620/2010 englanti
Laki tulvariskien hallinnasta

1-20 21-33

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.