Säädöskäännösten tietokanta: 2009

1-20 21-39

770/2009 englanti
Valtioneuvoston asetus yliopistoista
732/2009 englanti
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internet-yhtyeden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa
713/2009 englanti
Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta
687/2009 englanti
Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta
647/2009 englanti
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta
617/2009 englanti
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista
559/2009 englanti
Laki yliopistolain voimaanpanosta
558/2009 englanti
Yliopistolaki
494/2009 englanti
Patoturvallisuuslaki
462/2009 englanti
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista
383/2009 englanti
Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta
362/2009 englanti
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä
305/2009 englanti
Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta
273/2009 englanti
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta
205/2009 englanti
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
172/2009 englanti
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
171/2009 englanti
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
105/2009 englanti
Riistavahinkolaki
47/2009 englanti
Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi

1-20 21-39

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.