814/2023

Helsingissä 26.4.2023

Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön nimittämismenettelystä ja palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön nimittämismenettelystä ja palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen (1388/2018) 4 §:n 1 momentti, sekä

muutetaan liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 260/2023, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023.

Kumottua 4 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin ennen 1 päivänä tammikuuta 2024 palvelussuhteeseen nimitettyihin 31 päivään lokakuuta 2024 saakka. Siirtymäsäännöstä ei sovelleta pelastuslain (379/2011) 38 §:ssä tarkoitettua toimintaa varten palvelussuhteeseen nimitettyihin.

Helsingissä 26.4.2023

Sisäministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Tapio Puurunen

Liite

Palkkaluokat, yhteyshenkilölisä ja olosuhdekorvaukset

1.1 Palkkaluokat

Palkkaluokka Palkka/kuukausi/euro
10 11 775,15
9 10 597,88
8 9 547,65
7 8 601,48
6 7 737,61
5 6 992,84
5a 6 621,33
4 6 249,81
3 5 746,48
2 5 285,07
2a 5 120,15
1 4 865,63
1a 3 906,09

1.2 Yhteyshenkilölisä

Henkilöiden lukumäärä (pl. yhteyshenkilö) Lisä/kuukausi/euro
6– 8 200,00
yli 8 350,00

2. Olosuhdekorvaukset

2.1 Maa/operaatio Olosuhdekorvaus/palvelussuhteen päivä/euro
Afganistan 198,09
Kenia 143,23
Libanon 140,90
Turkki 124,45
MINUSMA 80,00
UNMIK
Ennen 1.1.2023 operaatiossa työt aloittanut ja siinä yhä työskentelevä 10,00
Operaatiossa 1.1.2023 tai sen jälkeen työt aloittanut ja siinä yhä työskentelevä 40,00
UNMISS
Ennen 30.6.2022 operaatiossa työt aloittanut ja siinä yhä työskentelevä 70,00
Operaatiossa 30.6.2022 tai sen jälkeen työt aloittanut ja siinä yhä työskentelevä 105,00
UNSOM 80,00
UNITAD 105,00
2.2 Sihteeristötehtävät Olosuhdekorvaus/palvelussuhteen päivä/euro
Bryssel 157,35
Berliini, Strasbourg ja Wien 151,87
Geneve 195,74
Riika 140,90
Varsova 129,93
Vilna 140,90
2.3 Pelastusalan henkilöstö pelastuslain
(379/2011) 38 §:n mukaisissa tehtävissä 150,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.