602/2023

Helsingissä 23.3.2023

Laki merilain 5 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään merilain (674/1994) 5 luvun 3 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 luku

Lainvanisännistöyhtiö

3 §
Laivanisännistöyhtiön perustaminen

Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, laivanisännän ja laivanisännistöyhtiön pääisännän kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan elinkeinotoimintalain (565/2023) 4 §:n 1 momenttia, jos he ovat luonnollisia henkilöitä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.

HE 244/2022
TaVM 46/2022
EV 320/2022

Helsingissä 23.3.2023

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Työministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.