349/2023

Helsingissä 9.3.2023

Valtioneuvoston asetus Suomen ilmastopaneelista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ilmastolain (423/2022) 20 §:n nojalla:

1 §
Kokoonpano

Suomen ilmastopaneelissa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä enintään kaksitoista muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien on oltava palvelussuhteessa yliopistoon tai valtion tutkimuslaitokseen.

Ilmastopaneelissa on oltava korkeatasoista ja monialaista tieteellistä asiantuntemusta tieteenaloilta, joilla tutkitaan ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen läheisesti liittyviä sektoreita ja ilmiöitä.

2 §
Asettaminen

Ympäristöministeriö pyytää ehdotuksia Suomen ilmastopaneelin jäseniksi yliopistoilta, valtion tutkimuslaitoksilta sekä ilmastopaneelin tehtävien kannalta keskeisiltä ammattikorkeakouluilta.

Valtioneuvosto asettaa ilmastopaneelin puheenjohtajan ja muut jäsenet ympäristöministeriön esityksestä.

3 §
Toiminta

Suomen ilmastopaneeli valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Ilmastopaneeli on päätösvaltainen, kun päätöksentekoon osallistuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Suomen ilmastopaneelin työtä tukee tiedesihteeristö.

Valtioneuvoston kanslia, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö nimeävät kukin ilmastopaneeliin yhdyshenkilön.

4 §
Jäsenen toimikausi

Suomen ilmastopaneelin jäsenenä voi toimia korkeintaan kaksi toimikautta peräkkäin. Jäsenenä voi kuitenkin toimia kolme toimikautta peräkkäin, jos kolmantena toimikautena toimii ilmastopaneelin puheenjohtajana. Puheenjohtajana voi kuitenkin toimia korkeintaan kaksi toimikautta peräkkäin.

5 §
Palkkiot

Suomen ilmastopaneelin jäsenille maksetaan vuosipalkkio. Puheenjohtajan palkkio on 10 000 euroa, varapuheenjohtajan 7 000 euroa ja jäsenen 5 000 euroa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023.

Helsingissä 9.3.2023

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Hallitussihteeri
Karin Cederlöf

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.