Säädökset alkuperäisinä: 2023

Säädökset numeroittain
125/2023
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pakkauskokojen vastaavuudesta
124/2023
Ulkoministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn toisen vaiheen sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
123/2023
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
122/2023
Laki tutkintavankeuslain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta
121/2023
Laki vankeuslain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta
120/2023
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 17 §:n muuttamisesta
119/2023
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
118/2023
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
117/2023
Laki terveydenhuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta
116/2023
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
115/2023
Valtioneuvoston asetus rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta
114/2023
Valtioneuvoston asetus rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain voimaantulosta
113/2023
Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
112/2023
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta
111/2023
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
110/2023
Laki oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta
109/2023
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta
108/2023
Laki ilmastolain muuttamisesta
107/2023
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
106/2023
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
105/2023
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
104/2023
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta
103/2023
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
102/2023
Laki eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista
101/2023
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
Säädökset numeroittain

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.