828/2022

Helsingissä 20.9.2022

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (966/2005) 9 §:n 1 momentti ja 12 §:n 2 momentin 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat 9 §:n 1 momentti asetuksessa 318/2022 ja 12 §:n 2 momentin 3 kohta asetuksessa 209/2016, sekä

lisätään 12 §:n 2 momenttiin uusi 4 kohta ja asetukseen uusi 57 c §, sellaisina kuin niistä 12 §:n 2 momentti on asetuksissa 209/2016 ja 318/2022, seuraavasti:

9 §
Valtiovarain controller -toiminto

Valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä toimiva tarkastusviranomaisyksikkö vastaa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa (756/2021), sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 annetussa laissa (1125/2021) ja Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetussa laissa (537/2022) valtiovarainministeriölle säädetyistä tarkastusviranomaistehtävistä.


12 §
EU-sihteeristö

EU-sihteeristö valmistelee asiat, jotka koskevat:

3) Euroopan unionin perussopimusta ja yleistä kehittämistä sekä institutionaalisia kysymyksiä;

4) Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälinettä, lukuun ottamatta Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa säädettyjä valtiovarain controller -toiminnon, 6 §:n 1 momentissa säädettyjä tukiviranomaisen ja 8 §:n 1 momentissa säädettyjä ministeriön tehtäviä.

57 c §
EU-sihteeristön päällikön ratkaistavat asiat

EU-sihteeristön päällikkö antaa Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun johdon vahvistuslausuman.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä syyskuuta 2022.

Helsingissä 20.9.2022

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Lainsäädäntöneuvos
Anu Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.