691/2022

Helsingissä 8.7.2022

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1446/2014) 5 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1374/2021, seuraavasti:

5 §
Perushinnat vuonna 2022

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 6–13 sekä 26–28 §:ssä tarkoitetut perushinnat ovat vuonna 2022 seuraavat:

Ikärakenne Euroa
0–5-vuotiaat 9 713,30
6-vuotiaat 10 305,71
7–12-vuotiaat 8 596,30
13–15-vuotiaat 14 733,47
16–18-vuotiaat 4 728,28
19–64-vuotiaat 1 157,20
65–74-vuotiaat 2 306,18
75–84-vuotiaat 6 457,36
85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat 22 359,23
Muut laskennallisten kustannusten kriteerit
Sairastavuuskerroin 1 329,61
Työttömyyskerroin 103,34
Vieraskielisyyskerroin 2 237,64
Kaksikielisyys 318,56
Saaristoisuus 438,47
Saaristo-osakunta 320,75
Asukastiheyskerroin 45,00
Koulutustaustakerroin 457,42
Lisäosat
Syrjäisyys 226,40
Työpaikkaomavaraisuus 68,71
Saamelaisten kotiseutualueen kunta 2 875,50

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 8.7.2022

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Matti Sillanmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.