659/2022

Helsingissä 8.7.2022

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen (895/2021) 2 §:n 4 ja 5 kohta sekä 8 § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4) I tukialueella alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuosina 2022‒2027 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (467/2022) tarkoitettua ensimmäistä tukialuetta;

5) II tukialueella 4 kohdassa mainitussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettua toista tukialuetta;


8 §
Investointiin myönnettävän avustuksen enimmäismäärä

Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen määrä on enintään seuraavan taulukon mukainen osuus avustuksen perusteena olevista kustannuksista:

I TUKIALUE II TUKIALUE III TUKIALUE
Pieni yritys 40 % 35 % 20 %
Keskisuuri yritys 30 % 25 % 10 %
Suuri yritys 20 % 15 % -

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 8.7.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Hallitussihteeri
Emmi Äijälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.