536/2022

Helsingissä 1.7.2022

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti:

muutetaan Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1241/2019) 2 §:n 11, 23, 24 ja 27 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 11 ja 27 kohta asetuksessa 1008/2020, ja 4 §:n 11 ja 15–17 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 11 kohta asetuksessa 1008/2020 ja 17 kohta asetuksessa 1240/2021, sekä

lisätään 2 §:än, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1008/2020 ja 1240/2021, uusi 24 a kohta, seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:


11) päätös päästökauppalain (311/2011), uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013) mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;


23) hyväksyvä tukipäätös sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025 annetun valtioneuvoston asetuksen (178/2022) mukaisessa tuen myöntämistä koskevassa tarjouskilpailussa;

24) päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (498/2018) nojalla myönnetyn sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen maksamisesta;

24 a) sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025 annetun valtioneuvoston asetuksen (178/2022) mukainen päätös sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituen maksamisesta;


27) päätös energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta annetun lain (493/2022) mukaisen tuen myöntämisestä, päätös energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja päätös energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen käyttösuunnitelman muutoksen hyväksymisestä;


4 §
Hakemusmaksut

Energiaviraston muihin kuin kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:


11) päätös päästökauppalain, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain, sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa:

a) päätös todentajan hyväksymisestä 3 400 euroa;

b) päätös todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 500 euroa;


15) hyväksyvä tukipäätös sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämistä koskevassa tarjouskilpailussa 800 euroa;

16) päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen maksamisesta tai päätös sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituen maksamisesta 350 euroa;

17) energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea koskevat asiat:

a) päätös energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta 3 500 euroa;

b) päätös energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen käyttösuunnitelman hyväksymisestä 1 900 euroa;

c) päätös energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen käyttösuunnitelman muutoksen hyväksymisestä 1 500 euroa;Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 1.7.2022

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Markku Kinnunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.