527/2022

Helsingissä 30.6.2022

Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2021 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan verovuodelta 2021 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (132/2021) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 852/2021, seuraavasti:

2 §

Verovuodelta 2021 suoritettavissa tilityksissä käytetään seuraavia verontilityslain (532/1998) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 31,18 %
Kunnallisveron osuus 59,73 %
Kirkollisveron osuus 2,67 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
– sairaanhoitomaksun osuus 2,80 %
– päivärahamaksun osuus 3,62 %

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2022.

Tämän asetuksen mukaisia jako-osuuksia sovelletaan heinäkuussa 2022 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2021 helmikuusta vuoden 2022 kesäkuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

Helsingissä 30.6.2022

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Reetta Varjonen-Ollus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.