525/2022

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2022

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1024/2007) 2 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 414/2021, uusi 6 kohta seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat myös seuraavia valtionyhtiöitä koskevat asiat:

1) Finnvera Oyj;

2) Suomen Teollisuussijoitus Oy;

3) Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy;

4) Business Finland Oy;

5) Ilmastorahasto Oy;

6) Työkanava Oy.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2022

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Hallitusneuvos
Kari Klemm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.