517/2022

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 28.6.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 §:n ja liitteen 2 muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (390/2020) 12 §:n 8 momentti, ja

muutetaan liitteen 2 kohta 4.1 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 28.6.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Erityisasiantuntija
Kati Lassi

Liite 2

SIEMENVILJELYKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

PERUSSIEMEN JA SERTIFIOITU SIEMEN

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 Kasvuston ominaisuudet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4.1 AITOUS

Lajikkeen tunnistettavuuden ja puhtauden on oltava riittäviä. Sisäsiitoslinjojen osalta kyseisen linjan ominaisuuksien tunnistettavuuden ja puhtauden on oltava riittäviä.

Hybridilajikkeiden siementen tuotannossa tässä liitteessä olevia säännöksiä sovelletaan myös vanhemmaislinjojen ominaisuuksiin, mukaan lukien hedesteriliteetti ja hedelmällisyyden palauttaminen.

Siinä tapauksessa, että kasvuston viljelystarkastuksen ja lajikeaitouden arvioimisen jälkeen on edelleen epäilystä siementen lajikkeen tunnistettavuudesta, Ruokavirasto voi käyttää kyseisen tunnistettavuuden tarkastamista varten kansainvälisesti tunnustettua ja toistettavissa olevaa biokemiallista tai molekyylitekniikkaa sovellettavien kansainvälisten standardien mukaisesti.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.