514/2022

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 28.6.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vihanneskasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vihanneskasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (393/2020) 13 §:n 8 momentti, ja

muutetaan liitteen 1 kohta 1 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 28.6.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Erityisasiantuntija
Kati Lassi

Liite 1

SIEMENVILJELYKSELLE ASETETTAVAT LAATUVAATIMUKSET

PERUSSIEMEN JA SERTIFIOITU SIEMEN

1. Viljelmää ja viljelystä koskevat tuotantoehdot

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1.1 Perussiemenviljelys tarkastetaan vähintään kerran kasvukauden aikana. Sertifioidun siemenen viljelyksistä tarkastetaan vähintään kerran kasvukauden aikana vähintään 20 % jokaisen lajin viljelyksistä.

1.2 Viljelyksen kunnon ja kehitysasteen on oltava sellainen, että kasvuston tunnistettavuus, lajikepuhtaus ja terveys voidaan tarkastaa.

1.3. Siinä tapauksessa, että kasvuston viljelystarkastuksen ja lajikeaitouden arvioimisen jälkeen on edelleen epäilystä siementen lajikkeen tunnistettavuudesta, Ruokavirasto voi käyttää kyseisen tunnistettavuuden tarkastamista varten kansainvälisesti tunnustettua ja toistettavissa olevaa biokemiallista tai molekyylitekniikkaa sovellettavien kansainvälisten standardien mukaisesti.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.