508/2022

Helsingissä 23.6.2022

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa annettuun työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen (153/2021) uusi 1 a § seuraavasti:

1 a §
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimivalta antaa työvoimapoliittisia lausuntoja

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus voi antaa kokeilualueen kunnan asiakasta koskevan työvoimapoliittisen lausunnon tilanteissa, joihin ei liity työvoimapoliittista harkintaa ja joista säädetään työttömyysturvalain (1290/2002):

1) 2 luvun 1 §:ssä (työtön työnhakija);

2) 2 luvun 2 §:ssä (ulkomaalaista koskeva rajoitus);

3) 2 luvun 7 §:n 1 momentin 2, 3, 5 ja 6 kohdassa (yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättyminen);

4) 2 luvun 8 §:n 1 momentin 1–4 kohdassa ja 2 momentissa (yritystoiminnan lopettaminen);

5) 2 luvun 10 §:n 1, 2 ja 4 momentissa (opiskelu);

6) 2 luvun 11 §:ssä (päätoimisen opiskelun päättyminen);

7) 2 luvun 13 §:n 4 momentissa (ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta vailla olevan nuoren oikeus työttömyysetuuteen);

8) 2 luvun 16 §:ssä (koulutusta vailla olevan nuoren työttömyysturvaoikeuden palautuminen).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.

Helsingissä 23.6.2022

Työministeri
Tuula Haatainen

Erityisasiantuntija
Noora Santala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.