484/2022

Helsingissä 22.6.2022

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 23 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 351/2022, seuraavasti:

1 §
Neuvottelukunnan kokoonpano ja toimikausi

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja heidän tulee olla sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä.

Neuvottelukunnan jäseniksi nimetään enintään kuusi sosiaali- ja terveysministeriön edustajaa, yksi sisäministeriön edustaja, yksi valtiovarainministeriön edustaja sekä yksi edustaja kultakin hyvinvointialueelta ja Helsingin kaupungilta sekä HUS-yhtymästä. Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen vaihtuu kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää vaihtuvan henkilön edustaman tahon esityksestä hänen tilalleen uuden, samaa tahoa edustavan jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta. Ensimmäisen neuvottelukunnan toimikausi voi olla lyhyempi.

2 §
Asioiden käsittely

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Neuvottelukunta kokoontuu, jos vähintään puolet neuvottelukunnan muista jäsenistä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt.

Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, jonka sosiaali- ja terveysministeriö määrää. Neuvottelukunnalla voi tarvittaessa olla myös muita sihteerejä.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita sekä tarpeen mukaan kuulla myös muita asiantuntijoita.

3 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja. Jaostojen jäseninä voi olla myös neuvottelukunnan varajäseniä ja neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita.

4 §
Päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta ja jaosto ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 22.6.2022

Perhe- ja peruspalveluministeri
Aki Lindén

Hallitusneuvos
Auli Valli-Lintu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.