483/2022

Helsingissä 22.6.2022

Valtioneuvoston asetus pelastustoimen neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 352/2022:

1 §
Neuvottelukunnan kokoonpano ja toimikausi

Pelastustoimen neuvottelukunnassa on oltava puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 28 muuta jäsentä, joista jokaisella puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunnan jäseniksi nimetään enintään kuusi sisäministeriön edustajaa, yksi sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, yksi valtiovarainministeriön edustaja sekä yksi edustaja kultakin hyvinvointialueelta ja Helsingin kaupungilta.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla sisäministeriön virkamies.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen vaihtuu kesken toimikauden, sisäministeriö määrää vaihtuvan henkilön edustaman tahon esityksestä hänen tilalleen uuden, samaa tahoa edustavan jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta. Ensimmäisen neuvottelukunnan toimikausi voi olla lyhyempi.

2 §
Asioiden käsittely

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään puolet muista jäsenistä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt.

Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, jonka sisäministeriö määrää. Neuvottelukunnalla voi tarvittaessa olla myös muita sihteerejä.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita sekä tarpeen mukaan kuulla myös muita asiantuntijoita.

3 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja. Jaostojen jäseninä voi olla myös neuvottelukunnan varajäseniä ja neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita.

4 §
Päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta ja jaosto ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 22.6.2022

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Johtava asiantuntija
Linda Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.