477/2022

Turussa ja Helsingissä 22.6.2022

Laki päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään päästökauppalain (311/2011) 56 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1020/2021, väliaikaisesti uusi 2 momentti ja 56 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1020/2021, väliaikaisesti uusi 2 momentti seuraavasti:

56 a §
Bionesteiden kestävyys

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja kestävyyskriteerejä ei tule osoittaa toiminnanharjoittajan ilmoittaessa päästöselvityksessä laitoksessaan polttoon vuonna 2022 käytettyjen bionesteiden päästökertoimeksi nollan.

56 b §
Biomassapolttoaineiden kestävyys

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja kestävyyskriteerejä ei tule osoittaa toiminnanharjoittajan ilmoittaessa päästöselvityksessä laitoksessaan polttoon vuonna 2022 käytettyjen biomassapolttoaineiden päästökertoimeksi nollan.


Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

HE 44/2022
TaVM 10/2022
EV 65/2022
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (32003L0087), Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/388

Turussa ja Helsingissä 22.6.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.