424/2022

Helsingissä 9.6.2022

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (236/2015) 15 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 106/2022, ja

lisätään asetukseen uusi 17 a §, seuraavasti:

15 §
Luonnonhaittakorvauksen määrä

Luonnonhaittakorvausta voidaan myöntää valtion vuoden 2022 talousarvion rajoissa tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

euroa hehtaari
EU-osarahoitteinen luonnonhaittakorvaus kansallisesti rahoitettava luonnonhaittakorvaus kansallisesti rahoitettava luonnonhaittakorvauksen huoltovarmuuskorotus
tukialue AB
kasvinviljely 175 42 48
kotieläintalous 175 102 67
tukialue C
kasvinviljely 200 42 48
kotieläintalous 200 102 67
17 a §
Euroopan komission päätöksen huomioon ottaminen

Tässä asetuksessa tarkoitettu korvaus myönnetään, jollei Euroopan komission sitä koskevasta päätöksestä muuta johdu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, lisätalousarvion julkaisemisajankohdasta lukien.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s.1

Helsingissä 9.6.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.