413/2022

Helsingissä 9.6.2022

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026 annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026 annetun asetuksen (820/2021) 7 §:n 2 ja 3 momentti sekä

muutetaan 6 § seuraavasti:

6 §
Valtionapuviranomainen

Tämän asetuksen mukaisissa valtionavustuksissa valtionapuviranomaisena toimii valtiovarainministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2022.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyihin avustuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9.6.2022

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Finanssineuvos
Ville-Veikko Ahonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.