405/2022

Helsingissä 2.6.2022

Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen (490/2018) 3–5 § sekä 6 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §
Lähtömaksun ja kilometrimaksun korvausperuste

Uuden kuljetuksen lähtömaksun korvausperusteena käytetään enintään 73,03 euroa.

Jos kuljetusmatkan pituus ylittää 20 kilometriä, tämän matkan ylittävän osuuden kuljetus-kustannusten korvausperusteena käytetään enintään 1,95 euroa jokaiselta alkavalta kilometriltä. Kuljetusmatka lasketaan auton sijoituspaikasta takaisin auton sijoituspaikkaan.

4 §
Toisen sairaankuljettajan lisämaksun korvausperuste

Kuljetustehtävään osallistuvan toisen sairaankuljettajan lisämaksun korvausperusteena käytetään enintään 38,88 euroa ja tunnin ylittävältä ajalta lisäksi enintään 19,44 euroa jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Toisen sairaankuljettajan aika lasketaan alkaen auton lähtöajasta sijoituspaikalta kuljetustehtävän päättymisaikaan.

5 §
Odotusajan maksun korvausperuste

Yli tunnin kestävän yhtäjaksoisen odotusajan maksun korvausperusteena käytetään enintään 9,71 euroa jokaiselta alkavalta neljännestunnilta.

6 §
Yhtä useampien vakuutettujen kuljetuskustannusten korvausperuste

Yhtä useampien paaripotilaina olevien vakuutettujen lähtömaksun korvausperusteena käytetään enintään 36,51 euroa. Kuljetuksessa mukana olevan istuvan potilaan lisämaksun korvausperusteena käytetään enintään 18,25 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Helsingissä 2.6.2022

Perhe- ja peruspalveluministeri
Aki Lindén

Erityisasiantuntija
Kaisu Harju-Kolkka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.