401/2022

Helsingissä 2.6.2022

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (342/2021) 6 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 25 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 25 §:n 1 momentti asetuksessa 1031/2021, seuraavasti:

6 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota myönnetään tukialueittain enintään seuraava euromäärä eläintä kohden:

alue euroa
Manner-Ahvenanmaa 695,00
tukialueen AB ulkosaaristo 940,00
muu tukialue AB 618,00

12 §
Eläimestä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläimestä:

tukialueen AB ulkosaaristo euroa Manner-Ahvenanmaa euroa muu tukialue AB euroa tukialue C euroa
emolehmä ja emolehmähieho 546,00 342,00 342,00 116,00
sonni ja härkä 1 240,00 482,00 490,00 146,00
teurashieho 184,00 184,00
saaristohieho 582,00

21 §
Uuhi- ja kuttupalkkioiden sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion määrä

Uuhi- ja kuttupalkkioita sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläimestä:

tukialueen AB ulkosaaristo euroa Manner- Ahvenanmaa euroa muu tukialue AB euroa tukialue C euroa
teuraskaritsat ja -kilit 33,30 33,30 33,30 33,30
uuhet 165,00 125,00 53,50
kutut 80,00 80,00 80,00

25 §
Peltokasvipalkkion määrä

Peltokasvipalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

tukialue AB euroa tukialue C euroa
valkuaiskasvit 117,00 117,00
ruis 82,00 82,00
sokerijuurikas 133,00 133,00
tärkkelysperuna 577,00 577,00
avomaanvihannekset 133,00


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 2.6.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.