394/2022

Helsingissä 24.5.2022

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022 annetun sisäministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022 annetun sisäministeriön asetuksen (1175/2021) 2 § sekä liite seuraavasti:

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa vastaava maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa vastaavan kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi;

2) kansalaisuusilmoitusta;

3) ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa ja yrittämistä varten;

4) uutta määräaikaista oleskelulupaa;

5) pysyvää oleskelulupaa;

6) tutkijan, tutkijan perheenjäsenen ja opiskelijan Euroopan unionin sisällä liikkumista koskevaa ilmoitusta;

7) kausityöhön oikeuttavaan lupaan liittyvää todistusta työnteko-oikeuden laajentumisesta;

8) kadotetun tilalle annettavaa muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa;

9) tulkkausta;

10) peruuttamattomasta ja käyttämättömästä ajanvarauksesta perittävä maksu; sekä

11) hakemusta pitkäaikaisen viisumin myöntämiseksi erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022.

Helsingissä 24.5.2022

Sisäministeri
Krista Mikkonen

Johtava asiantuntija
Katja Kaukonen

MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
Suorite Maksu
MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT
Asia, joka koskee
– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, myöntäminen 44 €
– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, hylkäävä päätös 44 €
– viisumia 80 €
– viisumia, alennettu maksu 40 €
– viisumia, voimassaoloajan jatkaminen 30 €
OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT MAKSUT
Asia, joka koskee
– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi 690 €
– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi, sähköinen hakemus 460 €
– kansalaisuusilmoitusta 160 €
– kansalaisuusilmoitusta, sähköinen hakemus 120 €
– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen 100 €
– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 80 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten 740 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, sähköinen hakemus 490 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, ei työvoiman saatavuusharkintaa 480 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, ei työvoiman saatavuusharkintaa, sähköinen hakemus 380 €
– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten 690 €
– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten, sähköinen hakemus 490 €
– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa 480 €
– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 350 €
– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa) 430 €
– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa), sähköinen hakemus 160 €
– pysyvää oleskelulupaa 160 €
– pysyvää oleskelulupaa, hakija alaikäinen 150 €
– kausityötodistusta 250 €
– kausityötodistusta, sähköinen hakemus 75 €
– kausityöhön oikeuttavaan lupaan liittyvää todistusta työnteko-oikeuden laajentumisesta 175 €
– kausityöhön oikeuttavaan lupaan liittyvää todistusta työnteko-oikeuden laajentumisesta, sähköinen hakemus 65 €
– Tutkijan, tutkijan perheenjäsenen ja opiskelijan Euroopan Unionin sisällä liikkumista koskevaa ilmoitusta 100 €
– kadotetun tilalle annettavaa muukalaispassia tai pakolaisenmatkustusasiakirjaa 170 €
– tulkkausmaksua 180 €
– peruuttamattomasta ja käyttämättömästä ajanvarauksesta perittävä maksu 50 €
– hakemusta pitkäaikaisen viisumin myöntämiseksi erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen 120 €
– hakemusta pitkäaikaisen viisumin myöntämiseksi erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen, sähköinen hakemus 95 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.