383/2022

Helsingissä 25.5.2022

Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään: Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain (533/2013) nojalla:

1 §

Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitetun lentoliikennesopimuksen muuttamista koskeva Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 2010 tehty pöytäkirja on voimassa 5 päivästä toukokuuta 2022 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 14 päivänä toukokuuta 2013 ja tasavallan presidentti 28 päivänä kesäkuuta 2013. Hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle 21 päivänä maaliskuuta 2014.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annettu laki (533/2013), tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2022.

4 §

Tällä asetuksella kumotaan Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta annettu valtioneuvoston asetus (725/2013).

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2022.

Helsingissä 25.5.2022

Työministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Päivi Jämsä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.