334/2022

Helsingissä 12.5.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n 1 momentin muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (622/2015) 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 266/2016 seuraavasti:

10 §
Nuoren metsän hoidon toteutusilmoitus

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksessa on ilmoitettava käsittelyn jälkeisen kasvatuskelpoisen puuston määrä 200 rungon tarkkuudella ja pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta rinnankorkeudelta senttimetrin tarkkuudella sekä tieto siitä, että kasvatuskelpoisen puuston keskipituus on yli 3 metriä. Lisäksi toteutusilmoituksessa on mainittava, onko poistuma suuruusluokaltaan alle 1 000 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 1 000 kappaletta hehtaaria kohden. Jos kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, on ilmoitettava, onko poistuma suuruusluokaltaan alle 800 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 800 kappaletta hehtaaria kohden. Poistumaan voidaan laskea vain kantoläpimitaltaan yli kolmen senttimetrin kannot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022.

Helsingissä 12.5.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Metsäneuvos
Niina Riissanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.