319/2022

Helsingissä 12.5.2022

Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan holhousasioiden rekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen (1321/2019) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Rekisteriin merkitsemisen ajankohta

Saatuaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 65 §:n 3 momentissa, edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 27 §:n 2 momentissa, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 44 §:n 2 momentissa tai kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 56 §:n 3 momentissa tarkoitetun tuomioistuimen ilmoituksen holhousviranomaisen on viipymättä ja viimeistään ilmoituksen saapumista seuraavana päivänä huolehdittava Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettujen tietojen tallentamisesta holhousasioiden rekisteriin. Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu yleisen edunvalvojan nimike ja järjestysnumero voidaan kuitenkin tallentaa rekisteriin viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen saapumisesta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022.

Helsingissä 12.5.2022

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Maaria Rubanin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.