315/2022

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2022

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen (666/1998) 2 §:n 5 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 366/2020, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


5) IMDG-säännöstöllä SOLAS-sopimuksen liitteen VII luvun A osan 3 säännössä määritellyn säännöstön, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa, muutossarjaa 40–20;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2022

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.