313/2022

Helsingissä 5.5.2022

Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (264/2016) 1 ja 3 §, sellaisena kuin niistä 1 § on asetuksessa (1241/2021), seuraavasti:

1 §
Juurikäävän leviämisen riskialueet ja torjuntakohteet

Juurikäävän leviämisen riskialueet ovat metsien hoidosta ja käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1308/2013) 1 §:ssä tarkoitetut keskinen Suomi ja eteläinen Suomi.

Juurikääpää on torjuttava, jos sen leviämisen riskialueella on kivennäismaalla ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta taikka molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta

3 §
Ilman lämpötilaa koskeva rajaus

Hakkuun yhteydessä ei tarvitse huolehtia torjunnasta riskialueella, jos:

1) hakkuuvuorokauden alin lämpötila hakkuukohteella on alle 7 celsiusastetta;

2) maassa on yhtenäinen lumipeite; tai

3) hakkuun kohteena olevan metsän sijaintikunnan alin lämpötila on hakkuuta edeltävällä kolmen viikon jaksolla ollut alle -10 celsiusastetta.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 2022 ja on voimassa 30 päivään marraskuuta 2022.

Helsingissä 5.5.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies
Tatu Torniainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.