308/2022

Helsingissä 28.4.2022

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annettuun valtioneuvoston asetukseen (4/2015) väliaikaisesti uusi 7 a § seuraavasti:

7 a §
Viherryttämistukeen liittyvä ekologinen ala

Jos ekologiseen alaan kuuluvaa kesantoalaa viljellään, käytetään laitumena tai alalta korjataan sato perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 15 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, ekologiseen alaan kuuluvalla kesantoalalla voi viljellä viljelykasveja ja alaa saa lannoittaa. Typpilannoitemäärä saa olla eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:ssä tai maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annetun Ahvenanmaan maakunnan hallituksen päätöksen 6 §:n 5 momentissa ja 7 §:ssä tarkoitettujen enimmäismäärien mukainen.

Jos ekologiseen alaan kuuluvaa kesantoalaa viljellään, käytetään laitumena tai alalta korjataan sato perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, ei sovelleta, mitä:

1) 7 §:n 2 momentissa säädetään pohjavesialueille perustettavan uuden hoidetun viljelemättömän pellon siemenseoksesta;

2) 7 §:n 3 momentissa säädetään rikkakasvien kemiallisesta torjunnasta.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä toukokuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 28.4.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.