304/2022

Helsingissä 28.4.2022

Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (120/2014) 3 §:n 3 momentti ja

muutetaan 3 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 2 momentti asetuksessa 601/2017, seuraavasti:

3 §
Suunnitelman sisältö

Julkisen talouden suunnitelman tulee kattaa koko julkinen talous. Suunnitelma sisältää valtiontaloutta, hyvinvointialuetaloutta, kuntataloutta, lakisääteisiä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat osat.

Julkisen talouden suunnitelmassa asetetaan rahoitusaseman markkinahintaista bruttokansantuoteosuutta koskevat monivuotiset tavoitteet koko julkiselle taloudelle sekä näiden lisäksi tavoite kullekin 1 momentissa mainitulle julkisen talouden osa-alueelle. Rahoitusasematavoitteet on asetettava siten, että ne valtiovarainministeriön ennuste huomioon ottaen johtavat vähintään julkisen talouden rakenteelliselle rahoitusasemalle asetetun tavoitteen saavuttamiseen. Tästä voidaan poiketa väliaikaisesti, jos Suomessa vallitsevat 1 §:ssä mainitun lain 1 §:ssä mainitun valtiosopimuksen 3 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetut poikkeukselliset olosuhteet.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2023–2026.

Helsingissä 28.4.2022

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Hallitussihteeri
Saara Rahko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.