294/2022

Helsingissä 19.4.2022

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (593/2016) nimike, 4 § ja 6 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti sekä

lisätään 7 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden myynnistä

4 §
Omavalvontasuunnitelman sisältö ja laatiminen

Tupakkalain 54 §:ssä tarkoitetussa omavalvontasuunnitelmassa on oltava:

1) tieto omavalvonnan vastuuhenkilöstä;

2) luettelo tuoteryhmistä, joita omavalvonta koskee;

3) kuvaus siitä, miten myyjä varmistaa, että valmistaja tai maahantuoja on tehnyt myynnissä olevista tupakkatuotteista, sähkösavukkeista, täyttösäiliöstä, höyrystettäväksi tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä ja poltettavaksi tarkoitetuista kasviperäisistä tuotteista tupakkalain 3 ja 4 luvussa tarkoitetut ilmoitukset;

4) kuvaus siitä, miten myyjä varmistaa, että myynnissä olevien tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden, täyttösäiliöiden, höyrystettäväksi tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden sekä poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden pakkaukset ovat tupakkalain 5 luvussa ja 117 §:ssä säädettyjen vaatimusten mukaisia.

Tukkumyyntipaikan omavalvontasuunnitelmasta on 1 momentissa säädetyn lisäksi käytävä ilmi, miten myyjä varmistaa, että tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti tapahtuu tupakkalain 60 §:ssä säädetyn mukaisesti.

Omavalvontasuunnitelma on päivitettävä tarvittaessa. Omavalvontasuunnitelmaan on tehtävä seuraavat kirjaukset:

1) toteutetut uusien työntekijöiden perehdytykset;

2) ikätarkastuksiin liittyvät myynnin ongelmatilanteet sekä välitysepäilyt;

3) ongelmatilanteiden ja viranomaisten tarkastusten vuoksi toteutetut toimenpiteet.

Anniskelu- tai henkilöstöravintolassa ja muussa vastaavassa myyntipaikassa, jossa asioi vain poikkeuksellisesti alle 18-vuotiaita, 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetut kirjaukset saadaan toteuttaa kirjaamalla omavalvontasuunnitelmaan yhteenveto vuoden aikana tehdyistä havainnoista.

Omavalvontasuunnitelma on pidettävä yhtenä kokonaisuutena myyntipaikan työntekijöiden saatavilla. Se saadaan yhdistää osaksi elintarvikehuoneiston muita omavalvontasuunnitelmia. Edellä 3 momentissa tarkoitetut kirjaukset on säilytettävä kuluvan kalenterivuoden ja sitä seuraavan kahden kalenterivuoden ajan.

6 §
Kuvastossa ja luettelossa annettavat tuotetiedot

Kuvaston irtolehden yhdelle puolelle ja luettelon riville saa painaa yhden tupakkatuotteen, tupakan vastikkeen, sähkösavukkeen, nikotiininesteen tai tupakointivälineen, joka on tarkoitettu tupakkatuotteen kuumentamiseen:


Kuvasto saa sisältää välilehdet ja luettelo väliotsikot seuraaville tuoteryhmille: savukkeet, sikarit, kääretupakka, piipputupakat, muut tupakkatuotteet, tupakan vastikkeet, sähkösavukkeet, nikotiininesteet ja tupakointivälineet, jotka on tarkoitettu tupakkatuotteen kuumentamiseen. Kuvaston ulkopinnalle ja luettelon otsikoksi saa painaa yhden kerran tekstin "tupakkalaissa tarkoitetut tuotteet". Kansio ja luettelo saavat sisältää myös tiedon myyntipaikasta.


7 §
Kuvien esittäminen kuvastossa

Lisäksi kuvaston irtolehdellä saa esittää yhden kuvan tuotteen tavaramerkistä. Kuva saa peittää enintään 10 prosenttia irtolehden pinta-alasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022.

Helsingissä 19.4.2022

Perhe- ja peruspalveluministeri
Aki Lindén

Lakimies
Laura Terho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.