268/2022

Helsingissä 7.4.2022

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1050/2016) 13 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 362/2018, seuraavasti:

13 §
Pienimuotoinen silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus

Kaupallinen kalastaja saa kalastaa rysällä enintään 20 tonnia silakkaa vuodessa 6 §:ssä tarkoitetusta Pohjanlahden silakan erillisestä kalastuskiintiöstä ja viisi tonnia silakkaa vuodessa 6 §:ssä tarkoitetusta Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakan erillisestä kalastuskiintiöstä. Kaupallisen kalastajan silakan rysäkalastuksen toimijakohtaisen kalastuskiintiön täytyttyä kirjataan edellä tarkoitetut silakkasaaliit silakan erillisiin kalastuskiintiöihin.

Kaupallinen kalastaja saa kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisella kalastusaluksella kalastaa troolilla enintään 20 tonnia silakkaa vuodessa ja viisi tonnia kilohailia vuodessa 6 §:ssä tarkoitetuista Pohjanlahden silakan ja kilohailin erillisistä kalastuskiintiöistä ja viisi tonnia silakkaa vuodessa 6 §:ssä tarkoitetusta Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakan erillisestä kalastuskiintiöstä. Kaupallisen kalastajan silakan tai kilohailin troolikalastuksen toimijakohtaisen kalastuskiintiön täytyttyä kirjataan edellä tarkoitetut silakkasaaliit silakan erillisiin kalastuskiintiöihin ja kilohailisaaliit kilohailin erilliseen kalastuskiintiöön.

Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset saavat yhden kalastusmatkan aikana nostaa alukseen silakkasaalista rysäpyydykseltä ainoastaan Pohjanlahden silakan kiintiöalueella (ICES osa-alueet 30 ja 31) tai Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakan kiintiöalueella (ICES osa-alueet 25–27, 28.2, 29 ja 32). Yhtenä kalastusmatkana pidetään keskeytymätöntä ajanjaksoa, jonka aikana kalastusalus on poissa satamasta. Jos kalastusaluksessa ennen kalastusmatkan alkamista on silakkasaalista, se voi uudella kalastusmatkalla nostaa alukseen silakkasaalista rysäpyydykseltä vain sillä silakan kiintiöalueella, josta kalastusaluksessa jo oleva silakkasaalis on pyydetty.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2022.

Helsingissä 7.4.2022

Tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.