148/2022

Helsingissä 2.3.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (392/2020) liitteen 1 kohta 3 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2022.

Helsingissä 2.3.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Kati Lassi

Liite 1

VILJELY- JA ESIKASVIRAJOITUKSET, KARANTEENITUHOOJAT, VIROOSIT JA SUKUPOLVIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3. Karanteenituhoojat

Siemenperunan tuotantopaikalla ei saa esiintyä karanteenituhoojia. Kasvuston sekä siemenperunoiden tulee olla käytännössä vapaat kaikista kasvintuhoojista, jotka vähentävät siementen käyttökelpoisuutta ja laatua.

Kasvuston ja siemenperunoiden on noudatettava unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia koskevia asetuksen (EU) 2016/2031 nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä säädettyjä vaatimuksia sekä kyseisen asetuksen 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

Siemenperunoiden on täytettävä liitteissä 2, 3 ja 4 esitetyt säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymistä tai niiden aiheuttamia tauteja ja oireita koskevat vaatimukset.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.