144/2022

Helsingissä 28.2.2022

Valtioneuvoston asetus rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta tehdyn neuvoston päätöksen ja annetun neuvoston asetuksen mukaisen poikkeusmenettelyn täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n nojalla seuraavasti:

1 §

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU) 2022/334 asetuksen 3 d artiklan 3 kohdassa tarkoitetun luvan humanitaarisin perustein toteutettavalle lennolle tai muulle vastaavasta erityisestä syystä toteutettavalle lennolle. Valtion ilma-alukselle luvan myöntää kuitenkin aluevalvontalain (755/2000) 10 §:ssä tarkoitettu lupaviranomainen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2022 ja on voimassa toistaiseksi.

Helsingissä 28.2.2022

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Ulkoasiainneuvos
Anu Saarela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.